Въпроси и отговори:

          Често задавани въпроси

          Защо да избера

 Как работят:

          Термопомпи

          Термодинамични системи

          Вакуумно-тръбни панели

          Пелетни котли

          Подово отопление

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

Тинотех ЕООД

2014

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА

Според първичния източник но топлина термопомпените инсталации, които предлагаме са за:

 

•топлина от околния въздух- термопомпи въздух-вода

•топлина от земята- Термопомпи вода-вода

•топлина от слънцето и въздуха-Термопомпи слънце/въздух-вода

 

 

ПРЕДИМСТВА НА ТЕРМОДИНАМИНИТЕ СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ “HEETEX”

 

Ниски сметки за отопление

Изключително дълъг живот- над 20години

Работят 24 часа в денонощието, 7дни в седмицата, 365 дни в годината

Работят при СЛЪНЦЕ, ДЪЖД, ВЯТЪР, дори и през НОЩТА

Пълна защита от корозия с 30 микрона анодизиран слой

Без опасност от замръзване или прегряване на фреона

Устойчивост на външни влияния – градушка, сняг, дъжд, твърди предмети

Лесен монтаж и експлоатация, практически без поддръжка

Ниско тегло на панел (<8кг)

Екологично решение за отопление

Могат да работят самостоятелно или в комбинация с други източници на топлина

 

НЕДОСТАТЪЦИ НА ТЕРМОДИНАМИНИТЕ СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ “HEETEX”

 

По висока първоначална инвестиция

Необходимост от достатъчно място за разполагане на панелите – покриви, стени, тераси, двор ( желателно с южно, западно или източно изложение)

Изискват монтаж от обучен персонал

При температури под -200С работят ефективно само на слънце

 

КАК РАБОТЯТ : ТЕРМОПОМПИ

Термопомпата е изобретена от лорд Келвин през 1852г., a през 1855-1857г. Петер Ритер фон Ритингер  прави първата термопопмпа.

 

Термопомпата е устройство, което не произвежда топлина, а само я премества  от флуид с по-ниска температура към друг флуид с по-висока температура при влагане на определено количество енергия, обръщайки естествения й поток, който както е известно в природата е в посока от по-висока към по-ниска температура.Цената е разходът на електроенергия за задвижване на помпа и компресор за пренасянето на топлината от подпочвената вода към сградата.

 

Обикновено разходът на електроенергия спрямо получената полезна топлина е 1:3 до 1:6 (Сoefficient Оf Рerformance), което означава че при консумирана мощност 1киловат, получената топлинна мощност е 3 до 6 киловата.

Ако температурата на подпочвената вода е 14 градуса и след преминаване през термопомпата се върне обратно в почвата с температура 4 градуса, то от всеки преминал кубичен метър вода сме отнели около 10 киловата.

Всяка термопомпа се състои от следните основни възли:

 

 

 

 

 

1. Кондензатор

2. Термо-Регулиращ Вентил

3. Изпарител

4. Компресор

5. Съединителни тръби

6.Хладилен агент(фреон)

 

Компресорът, кондензаторът, регулиращият вентил и изпарителят са съединени с медни тръби (херметично), в които циркулира фреон и малко количество компресорно масло. В процеса на работа на термопомпата се случва следното :

на входа на компресора от изпарителя *3 постъпва газообразен фреон с ниско налягане ( 3 - 5 атмосфери) и температура 7-20 градуса Целзий  .  Компресорът *4 засмуква фреона и го нагнетява до 15 - 25 атмосфери и температура 70 - 90 градуса Целзий , след което фреонът постъпва в кондензатора *1.

 

Благодарение на интензивният топлообмен  фреонът отдава топлина и флуидът, който минава през кондензатора, се нагрява.

На изхода на кондензатора фреонът вече е втечнен и е с температура 10 - 20 градуса Целзий повече от работният флуид .

От кондензатора топлият фреон постъпва в термо-регулиращия вентил *2 където температурата и налягането се понижават и фреонът започва да се изпарява .

След термо-регулиращия вентил фреонът,постъпвайки в изпарителя *3, продължава да се изпарява до пълното преминаване в газообразно състояние и поглъща топлина.

Газообразният фреон с ниска температура постъпва на входа на компресора 4 и този цикъл се повтаря .

Този принцип лежи в основата на работа на всяка термопомпа, и е известен като "обратен цикъл на Карно".

 

Получената висока температура чрез отоплителната система (подова, радиатори, конвектори и др.) е достатъчна за отопление на помещения или БГВ.  Икономическият ефект (COP) на една термопомпа зависи от разликата между температурата на източника на топлина - температурата на отоплителния кръг, която по възможност трябва да бъде най ниска. За това и най подходящата отоплителна система за термопомпа е подово или стенно отопление за което е неоходима над 27- 30°C подаваща температура, докато при ковекторното или нискотемпературни радиатори( със завишена топлообменна повърхност) са необходими повече от 30- 35°C , при ефективни АL радиатори - повече от 40°C, а при стандартно радиаторно - над 55°C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видове термопомпи

 

"Въздушна" - извлича топлинна енергия от околния въздух

 

модел "въздух-въздух". Състои се от две вентилаторни секции - за външен въздух и за вътрешен въздух. Принципът на работа е следният: извлича енергия от външния въздух, като я отдава в концентриран вид на вътрешния. Най-известни са под наименованието "климатик". Има два варианта - в един корпус който се вгражда във външна стена или "сплит", който се състои от две тела за монтаж от двете страни на стената.

Недостатък е по-ниската ефективност в сравнение с "водните" термопомпи в режим "отопление" под 0 градуса на външния въздух,  и в режим "охлаждане" над 25 градуса на външния въздух. Обикновено може да реверсира посоката на топлинният поток, поради което и показателите на топлообменниците му са занижени.Вариант на този вид термопомпа е домашният хладилник,  където потока на енергията е обърнат отвътре навън и е еднопосочен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1..2. Модел "въздух-вода". Състои се от една вентилаторна секция (за външен въздух) и воден топлообменник за свързване с вътрешна тръбна инсталация "парно". Принципа на работа е следният: извлича енергия от външния въздух, като я отдава в концентриран вид на водата движеща се във вътрешната инсталация. Известни са под наименованието "чилър с водна секция". Вътрешните тела могат да бъдат както радиатори, така и конвектори. Разликата е че конвекторите могат да се ползват и за охлаждане през лятото. Имат същият недостатък като термопомпите "въздух-въздух".

 

2. "Водна" - извлича топлинна енергия от земята

 

2.1. Модел "вода-въздух".

Състои се от две секции - воден топлообменник, през който преминава флуид с температурата на земята и вентилаторна секция за вътрешен въздух. Принципа на работа е следният: извлича енергия от земята чрез топлообменика, като я отдава в концентриран вид на вътрешния въздух. Монтира се вътре в сградата, като чрез въздуховоди се разпределя вътрешния въздух. За този модел е необходим сондаж (кладенец) или тръбна мрежа вкопана в земята. Недостатък е че в градска зона е ограничено мястото за сондаж или кладенец, а за вкопаване на тръбна мрежа е необходимо празно място над 500 кв.м.

 

2.2. Модел "Вода-Вода".

Състои се от един корпус с вградени два водни топлообменника. Един през който преминава вода (или флуид) с температурата на земята и един за свързване с вътрешна тръбна инсталация тип "парно". Монтира се вътре в сградата. Принципа на работа е следният: извлича енергия от земята, като я отдава в концентриран вид на водата движеща се във вътрешната тръбна инсталация тип "парно". Вътрешните тела могат да бъдат както радиатори или лири, така и конвектори. Разликата е че конвекторите могат да се ползват и за охлаждане през лятото.За този модел също е необходим сондаж (кладенец) или тръбна мрежа вкопана в земята. Има същият недостатък относно градската зона, но ако това е преодолимо - няма по-добро техническо решение за потребителя.Преимущество е че през лятото охлаждането на помещенията може да става директно с температурата на подпочвената вода без разход на електроенергия за термопомпата.

 

3. Модел “Слънце/Въздух - Вода” - извлича директно и индиректно топлинна енергия от Слънцето

Състои се от корпус с вграден топлообменник фреон/вода и изнесен на подходящо място  топлообменник (термодинамичен панел) за директно усвояване на слънчевото излъчване. Принципа на работа е следният: извлича се енергията от директното слънчево нагряване чрез термодинамичният панел, където става изпарение на фреона, и в концентриран вид се отдава на флуида във вътрешната тръбна инсталация тип "парно".

Вътрешните тела могат да бъдат: Подово  или стенно отопление, конвектори, Ал.радиатори или лири със завишена топлообменна повърхност.Преимущество е високият COP ( достигащ 8-9 ) при ниска кондензация и директно слънцегреене, както и възможността да се добива топлина от дифузното излъчване, околният въздух или дъжд. Това прави този вид термопомпа атрактивна комбинация от класически слънчев панел и климатик, като ползва в максимална степен предимствата йм, без да страда от техните недостатъци.

 

Прилагането на директно изпарение в слънчевият панел прави възможно използването на съоръжението 24 часа 365 дни в годината. Особено подходящо е използването на термоакумулиращи обеми. Така има възможност да се натрупва с най-малки разходи енергия и да се изразходва в часовете, когато няма слънце и COP на системата е по- нисък.

 

 

Облекченият монтаж и липсата на необходимост от кладенци, полагането на подземни тръби или натоварвания на покривните конструкции, както и работата при всякакви външни условия без опасност от ниски или високи температури правят тази термопомпа икономически изгодна и удобна.

 

ТИНОТЕХ предлага и изработка на термопомпа Слънце/Вода по поръчка, със специфични данни и конструкция, съобразени с нуждите на конкретния клиент.

 

Възможни приложения на термопомпата

 

•КЛИМАТИЗАЦИЯ

Приложението на термопомпите за климатизация в жилищния и индустриалния сектори, днес е реалност, като алтернатива на конвенционалните системи изградени от  чилър и котел. Фактически, една и съща машина, посредством реверсивен вентил е в състояние да смени функциите на изпарителя и кондензатора, и така да достави топлина през зимата и хлад през лятото (реверсивен тип). Прилагането на термопомпа за регулиране на температурата от околната среда (отопление+охлаждане) е най-икономичното, тъй като е свързано с по-кратък срок на откупуване на първоначалната инвестиция за системата, благодарение на по-ниските експлоатационни разходи.

 

•ОТОПЛЕНИЕ

Термопомпата може също така да бъде използвана и само за отопление.

 

 •ТОПЛА ВОДА

Термопомпата може да осигури целогодишно снабдяване с евтина топла вода с температура 60°С (дори и през лятото, в режим на охлаждане). Компонентите за снабдяване с топла вода се състоят от топлообменник фреон-вода и малка циркулационна помпа. Те могат да бъдат монтирани в общ шкаф, или като малък допълнителен шкаф. Изходящите тръбопроводи се свързват към системата за снабдяване с топла вода.

 

•ОТОПЛЕНИЕ НА БАСЕЙН

Термопомпата, която отоплява къщата може също да се използва и за отопление на басейн. В този случай жилищния отоплителен кръг се затваря и се използва топлообменник за отвеждане на топлината към басейна. Системата може да бъде настроена автоматично да поддържа вътрешна температура като отправя излишната топлина към басейна, свойство което  се използва през пролетта и есента. Включването на басейн към системната конфигурацията прави използването на геотермално отопляване икономически по-ефективно.

Снимка - как работят термопомпите
Снимка - как работят термопомпите 2
Принципна схема на хладилник

ТЕРМОДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ

Сиситеми с Термодинамични панели

 

Слънцето е един неизчерпаем източник на енергия, който ние не използваме пълноценно. Всяка секунда до повърхността на земята достига над 1300 W/m2

Слънцето обаче не винаги грее. През зимата средната светла част е в продължение на седем часа дневно, като  има слънце само три или четири часа, което поставя лимити за дейността на традиционните слънчеви панели.

 

С помощта на  термодинамичните слънчеви панели се надхвърля тази граница, което позволява водата да бъде загрята високо ефективно и икономично, в дъждовни дни или дори през нощта.

За висока енергийна ефективност термодинамичните слънчеви системи използват термални слънчеви технологии, основани на принципа на френският физик Никола Карно.

 

Благодарение на този принцип, термодинамични слънчеви панели могат да получават топлината на слънцето, в дъжд и вятър, 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

 

Така добитата топлинна енергия е около 2 пъти по-евтина в сравнение с „безплатната”енергия от класическите вакуумно-тръбни или плоски панели и около 4 пъти по-евтина в сравнение със загряване с ел.нагреватели.

 

Екологично чистият фреон (R134, R407C), който циркулира в затворен кръг, при температури под нулата, улавя топлината от слънчевите панели и след това я освобождава във водата чрез топлообменник.

 

Специфично при работа

За предпочитание е слънчевите панели да бъдат ориентирани на ЮГ, но също така е възможно да с а ориентирани в югоизточна и северозападна  посока. Разликата в резултатите ще бъде по-ниска от 10-12%.

 

•Като се вземе предвид ефектът на вятъра върху ефективността, панелите трябва да се поставят на място така че и вятърът да се използва през зимата.

•Монтирането на панелите  до топлоизлъчващи тела (стени, покриви), възможността да се осигури добра циркулация на въздуха покрай тях, както и позиционирането за директно огряване от слънцето са фактори които повишават ефективността им.

•Ъгълът на слънцето, спрямо хоризонталата, варира в зависимост от сезона.

•През зимата слънцето е ниско над хоризонта, а  лъчите са по допирателна.

•За да се извлече максимална полза от слънчевата светлина върху панела, трябва да изберете ъгъл между 45 ° и 90 ° (за зимен добив панелите трябва да бъдат по- изправени, като се приеме ъгъл, близък да разликата между 90 и минималният ъгъл на зимното слънцестоене в мястото на монтаж).

•Няма увеличен риск от прегряване през лятото. Панелите се вентилират естествено и температурата им не превишава 70гр.Целзий при околна температура над 36гр.Целзий и силно слънцегреене.

•Панелите са устойчиви на външни влияния от типа на градушка, сняг, дъжд или твърди предмети, стига да не се пробие самият панел в зона на канал за фреон.

•Пълна защита от корозия с 30 микрона анодизиран слой.

•Ниско тегло на панел (<8 кг.)

•Няма опастност от замръзване,  не е необходимо размразяване.

•Минимална поддръжка.

Снимка - Слънчев термодинамичен панел HEETEX

ВАКУУМНО-ТРЪБНИ ПАНЕЛИ

Снимка - Вакуумно тръбни панели

Слънцето е един неизчерпаем източник на енергия, който ние не използваме пълноценно. Всяка секунда до повърхността на земята достига над 1300 W/m2. Тази енергия може да бъде използвана като се улови чрез слънчеви колектори и се използва за затопляне на:- гореща вода за битови нужди- локално водно отопление- гореща вода за хотели и ресторанти- гореща вода за различни индустриални процеси- затопляне на вода в басейни

 

СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

Характерни особености на  вакуумно-тръбните колектори

1.Директен вакуум изтеглен в тръбата, обуславя работата без конвективни загуби!

2.Работния флуид е вода / фабрично затворен, при ниско налягане/ с най-висок специфичен топлинен коефицент!

3.Защитен  работен флуид с високо вакуумно изолиране: MPa= 5х10 –5!

4.Работа при външни температури до (- 30° С)!

5.Липсата на рефлектор при модулите - минимално ветрово натоварване, почти не задържа прах и сняг!

6.Наличие на “Гетер” –поглъща отделящите се молекули при вакуумиране и последваща работа!

7.Нисък термичен капацитет на топлинната тръба: C = 13,1 KJ/K. – много висока динамика на процеса!

8.Суха връзка между топлинната тръба и колекторния събирател!

9.Бърз, лесен монтаж, лесна замяна, независимост на тръбите една от друга!

10.По-висока ефективност от класическите плоски колектори поради по-ниските загуби.

11.Минимално ветрово натоварване (обуславящо се от тръбната конструкция)!

12.Ефект на термодиода - няма връщането на топлина от колектора към околната среда!

13.По-високи работни температури на вакуумните колектори!

14.Ефективност при облачно време /150-200 Watt/m2 /!

15.Висококачествено боросиликатно стъкло - устойчивост на градушки до 35 мм на зърно!

16.Енергонезависима инвестиция!

17.Възможност за интеграция със системи за климатизация

18.За по-големи мощности колекторите могат да бъдат свързвани в системи

19.Почти не задържат прах и не се нуждаят от почистване

20.Цилиндричната форма на абсорбера позволява максимално приемане на слънчевите лъчи, от изгрев до залез.

21.Ефективно усвояват топлина и в есенно-зимния сезон- естествено при слънцегреене;

Снимка - Вакуумно тръбни колектори принцип на работа

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ

Илюстрация - пелети за отопление

Защо пелети?

 

Централното отопление, токът и дизеловото гориво, както и отоплението на природен газ са с непрекъснат растеж на цените, а пренасянето и зареждането на котел с дърва или въглища изисква сериозни физически усилия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пелетите са евтин, екологично чист и възобновяем енергиен източник.

 

Пелетите са вид твърдо гориво, изработени от дървесни стърготини. Произвеждат се от отпадъчна дървесна биомаса, чрез пресоване при високо налягане и без използането на слепващи вещества. Те се явяват вторичен продукт при преработката на дървесина. Пелетите са изключително плътни и могат да бъдат произведени с ниско съдържание на влажност (под 10%), която им позволява да изгарят с много висока ефективност. Пелетите са формовани с различни диаметри, като най-често те са 6 или 8 мм. Това позволява изгарянето им в автоматизирани пелетни горелки с висока ефективност и незначително количество пепел. Правилната им форма и малкият размер позволяват автоматично подаване с много точно дозиране. Те могат да бъдат подавани към горелката чрез шнек или с пневматично предвижване. Високата им плътност позволява компактно съхранение и рационално транспортиране на дълги разстояния. Те могат да бъдат удобно пренесени от танкер в бункер за съхранение или в силоз в помещенията на клиента.

 

 

 

Пелетите се произвеждат чрез компресиране на дървен материал, който е преминал през мелница за

получаване на хомогенна смес подобна на гъста маса. Тази маса се подава на преса,

където преминава през отвор с необходимия размер (обикновено с диаметър 6 мм, понякога

8 мм или по-голям). Високото налягане на пресата увеличава температурата на дървесината значително,

при което лигниновите нишки образуват естествено "лепило", което задържа цялостта на пелетите, след като се охладят.

 

 

Пелетите, съответстващи на нормите и често използвани в Европа (DIN 51731 или Ö-Norm M-7135), имат по-малко от 10% съдържание на вода, еднакви са по плътност (плътност над 1 тон / куб.м, потъват ако се потопят във вода), имат добра здравина на структурата, както и ниско съдържание на прах и пепел. Тъй като дървесните влакна се разбиват в мелницата, почти няма разлика в пелетите между различните видове дървесина. Пелетите могат да бъдат направени от почти всеки вид дървесина, при условие че пресата е оборудвана с добра апаратура, разликите в подаваните суровини могат да бъдат компенсирани чрез регулиране на пресата.

 Пелетите, отговарящи на европейските норми и стандарти не могат да съдържат рециклирана дървесина или външни замърсители. Рециклирани материали като частици, третирано или боядисано дърво, меламин, покрити със смола дъски и други подобни, са особено неподходящи за употреба при производство на пелети, тъй като те могат да предизвикат вредни емисии и/или неконтролирано отклонение в характеристиките на изгаряне на пелетите.

Графика - Пелетни котли
Снимка - Пелетна машина

Енергийна мощност и ефективност:

Енергийното съдържание на дървесните пелети е около 5460-5700 ккал/кг (~7450BTU/кг). За сравнение калоричността на дървата за огрев е 3440 ккал/кг. Характеристиките на горивото са доказателство за висока калоричност, близка до тази на висококачествените антрацитни въглища, ниско пепелно съдържание и безпроблемно използване от отоплителните системи.

Подходящи са за изгаряне в камини със стъклен отвор, тъй като при горенето не отделят черен дим, не зацапват стъклото, което създава приятна и уютна обстановка.

 

Най-важното предимство на дървесните пелети е, че се произвеждат лесно от отпадъчната дървесина и в момента не съществува опасност от изчерпването им като алтернативен източник на енергия.

 

Пелетни котли

 

 

Котлите на пелети представляват съвременен и модерен начин на отопление. Пеления комплект се състои от пелетен котел, пелетна горелка, шнек и бункер. Горивото за пелетните котли (пелети) се намира в бункера. Пелетите се транспортират от бункера до пелетната горелка посредством шнека.

Модулиращата система на пелетния  котел за подаване на пелети към горелката позволява максимална икономия на горивото и използва точно толкова, колкото е необходимо в текущия момент.

Предимство на пелетния котел пред класическия котел на твърдо гориво е че не е необходимо ежедневно зареждане с гориво. При едно зареждане на бункера на пелетния котел, той може да работи в продължение на 5-6 дена или повече дни.

 

Защо пелетен котел?

Автоматизирано отопление без необходимост от непрекъснат надзор и възможност за отопление по предварително зададена програма; Възможността за самостоятелна работа на пелетния котел, която не изисква постоянното му зареждане с пелети от страна на потребителите позволява експлоатацията на котела да не се превръща в ежедневно задължение, за да може да функционира правилно. За разлика от котлите на твърдо гориво, при пелетните котли е необходимо да се зареди веднъж седмично или по-рядко в зависимост от капацитета на бункера. Котелът сам се включва, затопля къщата и водата за битово горещо водоснабдяване, след това сам се изключва.

Възможност за плавно или програмно регулиране на мощността на камината или котела съобразно нуждите.

Възможност за икономично изразходване на горивото чрез оптимизация на горивния процес. Пелетите имат изключителна плътност и могат да се произведат с много ниски нива на влажност, достигащи до 10%, което ги прави изключително ефективни при горене

 

Електронно управление на горивния процес; Наличие на функция на контролера, която позволява настройването на седмичен и дневен таймер с конкретни програми на горене. Могат да бъдат зададени различни програми и да бъдат избирани програми за всеки ден от седмицата. Те определят момента на започване и приключване, както и желаната от Вас температура. Възможно е и дистанционно управление на пелетните котли чрез използването на мобилен апарат или  достъп до интернет.

Цената или по-точно разликата между първоначалните и ежегодните разходи, които се правят за закупуването на котел и отоплението на дома. В това сравнение на цените за отопление при добре познатите горива като газ и нафта, електрически ток или дърва, по-ниската първоначална инвестиция се „изяжда“ от ежегодните разходи за отопление и съхранение. Ефективността при изгарянето на пелетите е изключително висока, като извлечената топлина е повече от останалите котли за отопление и позволява бързата възвръщаемост на вложените средства в този тип отопление.

Горивото не е лесно възпламенимо и в този смисъл е безопасно;

Не е необходимо ежедневно почистване на пелетния котел, каквото е необходимо при котлите на твърдо гориво.При пелетния котел има минимум отпадни продукти в резултат на горенето - пепел.

Пелетните котли не изискват голямо пространство. При пелетните котли не е необходимо да се съхраняват големи количества гориво (пелети), което при класическия котел на твърдо гориво е неизбежно. Зареждането на пелетните котли е лесно и удобно, тъй като пелетите се продават в пликчета обикновенно по 15 кг. Доставянето на пелетите до клиента е в сухо състояние, което е основна разлика от доставката на дърва за огрев. Поради пресоването на пелетите и по-малкото място, което те заемат при доставянето им до клиентите те се заплащат на тон, а не на кубик, както е при дървата, което от своя страна е икономически по-ефективно и намалява излишните плащания до минимум.

При пелетните котли има минимално отделяне на вредни емисии поради екологично чистият  процес на изгаряне. За разлика от отоплението на ток, природна газ и други горива, пелетите са екологично чист и възобновяем източник на енергия. Те се произвеждат от отпадъчна дървесна биомаса, чрез пресоване при високо налягане и без използването на слепващи вещества.

Удобство- не бива да се пропуска като причина при избора на отопление. За разлика от отоплението на дърва при пелетите не е нужно нарязването, цепенето и трупането на запаси, което изисква доста време и физически усилия.

Снимка - огън от пелетни котли (отопление)

Високоефективните печки и котли за дървесни пелети, разработени през последните години, предлагат ефективност на горене над 90%, при което пелетите изгарят почти напълно и максималното пепелно съдържание е около 1.5%. Котлите на пелети имат контрол на горивния процес. Те притежават ограничение на скоростта при изгаряне на горивото за разлика от течно- или газоизгарящите системи. Това ги прави особено подходящи за системи за отопление с вода, поради по-добрите възможности за съхранение на топлина.

Илюстрация - еко отопление

ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

Снимка - подово отопление - реален обект

Подовото отопление e оптималното решение за комфорт и икономия на енергия. То осигурява равномерност на температурата в помещението. В действителност това води до доближаване до перфектния температурен профил между пода и тавана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подовите отоплителни системи са по-ефективни от конвенционалното централно отопление защото постигат същите резултати, но работят на много по-ниски температури и увеличават акумулирането на топлина. Това води до намаляване на вашите разходи. Спазване на изискването за максимална температура на пода 270С гарантира топлинният комфорт без проблеми от медицински характер или повишена запрашеност на въздуха. Енергията при тези условия е достатъчна прашинките по пода да се вдигнат до не повече от 40-50 см. което не може да се каже за конвекторното или високо температурно радиаторно отопление.

Оразмеряването за работа на инсталацията в режим на нискотемпературно отопление отваря вратите за широко използване на слънчевите колектори като технологичен източник на топлина.

През зимния сезон характеристиката на работа на вакуумно-тръбните колектори позволява да постигнете необходимата температура в акумулатора, позволяваща нормална работа на водното подово отопление.

Използването на термодинамични слънчеви колектори позволява не само безпроблемно целогодишно отопление, но и минимизиране на експлоатационните разходи, особено чрез подходящо избран термоакумулатор и оползотворяване на слънчевата енергия през деня, както и тази на въздуха, дъжда когато липсва пряко слънчево излъчване.

Изпълнение на водното подово отопление е възможно и с други източници на топлинна енергия (термопомпа, пелетен, газов или друг тип котел).

 

Тinotech Ltd предлага чрез свои партньори изграждане на подово отопление в рамките на изгражданите от нас системи за отопление.

Снимка - температурно разпределение при отоплителни системи